...................................

D2 Lamp, Agilent / Varian G8431-80000 compatible AA, 10 volt                                LK9-10706        

D2 Lamp, Agilent Varian compatible CARY series, 10 volt                                         LK9-10715        

D2 Lamp, Agilent compatible 79880-60002, 3 volt                                                     LK9-10721        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D2 Lamp, GBC compatible 97-0301-00, 10 volt                                                        LK9-10701        

D2 Lamp, GBC compatible 914 - 918, 10 volt                                                           LK9-10702        

D2 Lamp, Bas - GBC Scientific compatible, 10 volt                                                   LK9-10717        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D2 Lamp, Hitachi compatible Various models, 10 volt                                              LK9-10703        

D2 Lamp, Hitachi compatible CE100 Series, 10 volt                                                 LK9-10704        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D2 Lamp, Jasco 7800 compatible, 3 volt                                                                  LK9-10726        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D2 Lamp, Perkin Elmer compatible LAMBDA series, 10 volt                                    LK9-10712        

D2 Lamp, Perkin Elmer compatible, 10 volt                                                             LK9-10713        

D2 Lamp, Perkin-Elmer 0047-0385 compatible, 10 volt                                          LK9-10718        

D2 Lamp, Perkin Elmer compatible 0057-0194, 10 volt                                          LK9-10729        

D2 Lamp, Perkin-Elmer B0148615 compatible                                                       LK9-10735        

D2 Lamp, Perkin Elmer AAnalyst 200/400                                                              LK9-10748        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D2 Lamp, Shimadzu compatible, 3 volt                                                                  LK9-10719        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D2 Lamp, Spectra Physics compatible - SP8400 Series, 3 volt                             LK9-10714        

D2 Lamp, Spectra Physics compatible, 10 volt                                                      LK9-10725        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D2 Lamp, Thermo Fisher compatible, 10 volt                                                         LK9-10736        

D2 Lamp, Thermo 9423 420 30004 compatible, 3 volt                                           LK9-10737        

D2 Lamp, Thermo 9423 420 20004 compatible, 3 volt                                           LK9-10738        

D2 Lamp, Thermo 9423 393 96251 compatible, 3 volt                                           LK9-10739        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D2 Lamp, Waters 484 compatible, 3 volt                                                                 LK9-10716        

D2 Lamp, Waters 996 compatible, 10 volt                                                               LK9-10733        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D2 Lamp, Various, 10 volt                                                                                       LK9-10700        

D2 Lamp, Various models, 3 volt                                                                            LK9-10705